Domov > Noviny > Vytvorte si vlastný nárok! ASML reviduje procesnú mapu spoločnosti Intel

Vytvorte si vlastný nárok! ASML reviduje procesnú mapu spoločnosti Intel

11. decembra viaceré zahraničné médiá informovali, že spoločnosť ASML na nedávnej Medzinárodnej konferencii elektronických zariadení IEEE (IEDM) oznámila procesnú mapu spoločnosti Intel na nasledujúcich 10 rokov. Cestovná mapa ukazuje, že spoločnosť Intel spustí procesy 7nm, 5nm, 3nm, 2nm a 1.4nm. Hovorca spoločnosti ASML uviedol, že obrázok predstavil spoločnosť Intel na litografickej konferencii v septembri, spoločnosť Intel však uviedla, že obrázok bol upravený spoločnosťou ASML.

Na obrázkoch publikovaných spoločnosťou ASML je jasne vidieť, že spoločnosť Intel v budúcnosti zavedie novú generáciu technológie každé dva roky av roku 2029 začne proces 1,4nm. V pôvodnom PPT poskytnutom spoločnosťou Intel počet procesných uzlov za každý rok nebolo oznámené.


Spoločnosť Intel objasnila, že nedávne PPT používané spoločnosťou ASML zmenili snímky spoločnosti Intel na konferencii v septembri tohto roku, čo spôsobilo nedorozumenie.

Ako partner spoločnosti Intel si spoločnosť ASML zaslúži poznať niektoré procesné plány spoločnosti Intel. ASML však bez povolenia zmenil PPT partnera a verejne ho zobrazil. Ako vznikol taký incident oolong? V súčasnosti nie je známe.

Podľa spoločnosti Jiwei.com je spoločnosť Intel nielen zákazníkom spoločnosti ASML, ale aj akcionárom spoločnosti ASML. Po niekoľkých zníženiach sa však súčasný počet zdieľaní ASML spoločnosti Intel znížil na menej ako 3%.

Z dvoch procesných plánov vydaných spoločnosťami Intel a ASML je konzistentné, že spoločnosť Intel každé dva roky uvádza na trh novú generáciu procesov, takže stále vidíme, že spoločnosť Intel je plná dôvery v budúci výskum a vývoj procesov.

Stojí za zmienku, že súčasný procesný uzol spoločnosti Intel je iba 10 nm a obidve cestovné mapy ukazujú, že spoločnosť Intel použije zariadenie EUV v roku 2021. Ako jediný výrobca zariadení EUV spoločnosť ASML upravila procesnú mapu spoločnosti Intel a zobrazila ju navonok. Žiadate spoločnosť Intel, aby zadala objednávku?